Samen verduurzamen

Verantwoord ondernemen betekent dat we stilstaan bij alle gevolgen van ons handelen. Natuur en milieu moeten gerespecteerd worden en mensenrechten mogen nooit worden geschonden. Daar houden we rekening mee bij onze interne bedrijfsvoering en als we investeringen doen. Diezelfde houding verwachten we ook van onze leveranciers. Samen willen we werken aan een duurzaam inkoopproces.

Onze uitgangspunten

 1. Leverancier heeft verantwoord ondernemen opgenomen in zijn visie, missie en/of strategie en heeft bepaald welke thema’s vanuit verantwoord ondernemen belangrijk voor hem zijn in relatie tot zijn afnemers;
 2. Leverancier neemt het zorgvuldigheidsbeginsel in acht: alle redelijke maatregelen dienen worden genomen om te voorkomen dat het betrokken raakt bij mensenrechtenschendingen;
 3. Leverancier ondertekent of volgt de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, indien deze richtlijnen van toepassing zijn op zijn onderneming;
 4. Leverancier heeft een diversiteitsbeleid toegepast in zijn personeelsbestand;
 5. Leverancier gebruikt of koopt duurzame energie door het gebruik van eigen opwekking of ‘groene’ stroom;
 6. Leverancier is structureel in gesprek met belanghebbenden op gebied van duurzame initiatieven of heeft de intentie dergelijke gesprekken aan te gaan;
 7. Leverancier stimuleert verantwoord gedrag aan zijn medewerkers en spant zich in om corruptie te voorkomen;
 8. Leverancier biedt zijn medewerkers de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en training;
 9. Leverancier vermeldt bij haar dienstverlening, gevraagd en ongevraagd, duurzame opties of alternatieven;
 10. Leverancier vraagt feedback van zijn klanten en heeft een vragen- en klachtenregeling beschikbaar;
 11. Leverancier voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en hanteert een  milieumanagementsysteem om verbruik en uitstoot te verminderen;
 12. Leverancier heeft een beleid voor duurzame inkoop.

Volledig duurzaam pand

Na ruim een jaar bouwen staat er in Purmerend een modern pand van 2000m2 dat volledig in het kader staat van erkend duurzaam. Zo ligt het dak vol met zonnepanelen, is overal ledverlichting geplaatst en zijn er laadpunten voor elektrische auto’s. Het pand is volledig zelfvoorzienend. Daarnaast is er geen gasaansluiting meer aanwezig. Als specialist op het gebied van elektrische en hybride auto’s is duurzaamheid de enige optie voor Autogroep Ursem Barten. Dit stralen wij ook uit in ons nieuwe onderkomen. De zonnepanelen op het dak wekken voldoende energie op om de nacht door te komen. De opgewekte energie wordt intern opgeslagen in vier accupakketten. Deze vier accupakketten zijn afkomstig van hybride voertuigen. Zo hebben de accu’s een tweede leven gekregen.

Autogroep Ursem Barten

JOUw specialist

Bij Autogroep Ursem Barten zijn we trots op onze status als specialist op het gebied van elektrisch rijden. De voordelen van elektrisch rijden staan buiten kijf. Zowel milieutechnisch als financieel is ons gamma elektrische auto’s afgestemd op uw toekomst. Ons aanbod elektrische en (plug-in) hybride auto’s blijft zich continu ontwikkelen. Zo hebben wij altijd een elektrische auto die aan jouw wensen voldoet. Rijd je bijvoorbeeld veel lange afstanden? Dan is de Hyundai KONA Electric met een actieradius tot 514 kilometer (volgens WLTP) de perfecte oplossing. Daarnaast hebben wij alle kennis in huis om onderhoud uit te voeren aan jouw elektrische of hybride auto. Wij zijn namelijk één van de weinige Accu Repair Centers in Europa. Dat houdt in dat wij reparaties mogen uitvoeren aan de accu van jouw auto waardoor de levensduur wordt verlengd. Dit komt ten goede aan het milieu, waar wij als duurzaam bedrijf altijd bij stilstaan.

Ontdek duurzaamheid

Loading …