Alles over Private Lease

In plaats van eenmalig een groot bedrag te betalen voor aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto, betaal je elke maand een vast bedrag voor het gebruik van jouw auto. Aan het eind van het contract lever je de auto in of bestel je weer een ‘nieuwe’ auto. Een contract afsluiten is al mogelijk vanaf 24 maanden met 10.000 kilometer per jaar. Ook kun je altijd de kilometrage en/of looptijd van jouw contract tussentijds verlengen zonder ‘boete’. Zo kun jij zorgeloos rijden in een ‘nieuwe’ auto tegen een aantrekkelijk maandtermijn.

In ons private lease contract

Kosten van reparatie, regulier onderhoud en vervanging van banden van het voertuig
Gratis reiniging bij onderhoud bij Autogroep Ursem Barten (wassen/stofzuigen)

Kosten van vervangend vervoer bij onderhoud, reparatie en schadeherstel na 24 uur; indien aangeboden bij Autogroep Ursem Barten ontvang je ‘direct’ vervangend vervoer bij onderhoud en schadeherstel.

Premie voor een verzekering van aansprakelijkheid voor schade aan derden (Wettelijke Aansprakelijkheid of WA-verzekering)

Kosten van schadeherstel door aanrijding, diefstal en andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade)

Kosten van glasreparatie

Pechhulp binnenland en Europa

Motorrijtuigenbelasting

Afleveringskosten en verwijderingsbijdrage

Alle maandtermijnen zijn inclusief BTW

 

Je hoeft alleen nog maar te tanken en eventueel de wasstraat of een boete zelf te betalen!

Voordelen leasen bij Autolease Ursem Barten

Keurmerk Private Lease

Autolease Ursem Barten is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease: hèt kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een Private Lease contract af te sluiten. De voorwaarden en regels die we hanteren voldoen aan de strenge eisen van het keurmerk en zijn in begrijpelijke taal opgeschreven.

Bij Autolease Ursem Barten gaan we een stap verder! Bij ons heb je veel mogelijkheden en rijd je jouw nieuwe Private Leaseauto echt all-inclusief.

De 5 zekerheden van het Keurmerk Private lease

Flexibel en persoonlijk

Inruilmogelijkheid huidige auto

Tot 50% lagere maandtermijn door vooruitbetaling

Rijklaar geleverd

Registratie van de auto op jouw eigen naam

Direct vervangend vervoer bij Autogroep Ursem Barten

Eerste recht van koop na beëindiging contract

Extra mogelijkheden bij

Autolease Ursem Barten

Verzekering

Ongevallen inzittenden verzekering

á €2 per maand

In geval van overlijden

De verzekering keert maximaal het verzekerde bedrag van €15.000 uit bij overlijden als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen verkeersongeval. In geval van overlijden van een verzekerde jonger dan achttien of ouder dan zeventig jaar bedraagt de uitkering €3.400.

Indien voor dezelfde verzekerde voor hetzelfde ongeval reeds een uitkering voor blijvende invaliditeit heeft plaats gehad, zal deze uitkering op de uitkering wegens overlijden in mindering worden gebracht.

In geval van blijvende invaliditeit

De verzekering keert uit voor een aan de mate van invaliditeit gerelateerd gedeelte van het maximaal verzekerde bedrag van €30.000 uit bij blijvende invaliditeit als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van verzekering overkomen ongeval.

Verzekering

Schadeverzekeringinzittenden

á €5 per maand

De verzekering dekt tot ten hoogste een verzekerd bedrag van maximaal €1.000.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen de schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van een ongeval:

  • Te gevolge van letsel of aantasting van de gezondheid van verzekerde(n), al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
  • Ten gevolge van beschadiging of verlies van zaken toebehorende aan verzekerde(n) en die met het verzekerde motorrijtuig worden vervoerd, anders dan door diefstal en vermissing, alsmede door de verzekerde(n) tijdens het ongeval gedragen kleding;
  • Bestaande uit derving van levensonderhoud van nabestaanden als omschreven in artikel 6:108 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Immateriële schade (smartengeld). Schade als omschreven in artikel 6.106 lid1 sub b van het Burgerlijk Wetboek.

In afwijking van het voorgaande wordt geen vergoeding verleend voor:

1. de kosten als omschreven in artikel 6: 96 lid 2 Burgerlijk Wetboek;

2. de kosten door een derde gemaakt, zoals omschreven in artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek.

Wel worden vergoed de kosten die met toestemming of in opdracht van de verzekeraar worden gemaakt;

  • Begrafeniskosten tot maximaal €15.000 per inzittende.

Opties & accessoires

Keuze uit álle opties en accessoires

In tegenstelling tot vele andere leasemaatschappijen die Private Lease aanbieden, kun je bij Autolease Ursem Barten alle opties en accessoires toevoegen aan jouw leaseauto. Het aankoopbedrag wordt meegenomen in jouw maandelijkse tarief, waarbij wij een gunstige restwaarderegeling hanteren bij de af-fabriek opties.

Afhankelijk van de looptijd zal de gekozen optie en/of accessoire voordeliger zijn in jouw maandelijkse tarief.

Top 3 Veelgestelde vragen

Eigen bijdrage bij schade?

– De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is)
– Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 50% van de eigen bijdrage door (€ 250,-).
– Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 75% (€ 375,-) door.
– Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.
– Bij ruitreparatie door middel van harsinjectie rekenen wij geen eigen bijdrage.

Krijg ik een BKR registratie?

Autolease Ursem Barten is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast is Autolease Ursem Barten verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:
– De looptijd van uw lease contract is 36 maanden
– Uw maandtermijn is € 275,-
– Autolease Ursem Barten registreert bij BKR 36 x € 275,- = € 9.900,-

Aandachtspunt
Wanneer u binnen nu en 5 jaar van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.

Kan ik mijn contract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Het lease contract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. Je krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor jou voordeligste methode in rekening.

Zie onderstaand het rekenvoorbeeld.
 
In de aanvullende voorwaarden kun je het voorbeeld raadplegen.
Pagina 9 & 10, Artikel 11.2 Kan ik mijn lease contract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300 per maand. Na 40 maanden wil je graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1

Als het contract was doorgelopen had je nog 8 keer de leaseprijs van € 300 betaald, dat is € 2.400. Omdat je de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400, dat is € 1.200.

Methode 2

Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als je bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320 zou zijn. Dan heb je 40 maanden € 20 per maand (€ 320 min € 300) te weinig betaald, dat is in totaal € 800. In dit geval is de tweede methode voor jou voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800 in rekening.

Belangrijke documenten

Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease
(versie 1.1 01-12-2017)

Aanvullende voorwaarden Private Lease
(versie 202204.1)

Addendum Private Lease reparatie, onderhoud en banden
(versie 201803)

Digitaal Europees schadeformulier

Handleiding leaseauto Private Lease
(versie 201803)

Innameprotocol Private Lease
(versie 201801)

Verzekeringsvoorwaarden Private Lease
(versie 201801)

Privacy verklaring

Heb je een klacht of vraag?

Wij helpen je graag

We doen onze uiterste best om onze klanten, relaties en bezoekers een optimale ervaring en service te bieden. Het kan echter voorkomen dat je, door een fout van onze kant, een vervelende ervaring heeft gehad en een klacht wilt indienen. Bij Autogroep Ursem Barten wordt elke klacht nauwkeurig vastgelegd en opgevolgd om ervoor te zorgen dat we een vervelende ervaring ombuigen naar een positieve uitkomst en om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Je kunt jouw klacht via ons formulier bij ons aangeven. Wij nemen dan binnen vijf werkdagen contact met je op. Wij streven ernaar om jouw klacht binnen 10 dagen naar tevredenheid op te lossen.

Heb je met ons een verschil van mening over het oplossen van een klacht? Dan kun jij, of kunnen wij, dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Private lease. Meer informatie over de Geschillencommissie i.c.m. Private Lease lees je hier.