Sponsorbeleid

Ons besluit tot een eventuele sponsoring wordt genomen aan de hand van een aantal voor ons belangrijke criteria:

 • Het doel moet maatschappelijk van aard zijn en is gericht op sport, zorg of heeft een regiofunctie
 • Autogroep Ursem Barten B.V. heeft een neutrale houding t.o.v. religieuze en politieke boodschappen
 • Autogroep Ursem Barten B.V wil positief bijdragen aan milieu en duurzaamheid
 • De aanvrager heeft een bestaande (of toekomstige) relatie met Autogroep Ursem Barten B.V

In het sponsorverzoek moeten bovendien de volgende punten verwerkt zijn:

 • Naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging welke het verzoek indient
 • De activiteiten waarvoor de sponsoring nodig is
 • De reden van het sponsorverzoek
 • De relatie tot Autogroep Ursem Barten B.V
 • Eventuele mede sponsoren
 • Op welke wijze de sponsoring plaats vindt: financieel, middels het verlenen van diensten of het beschikbaar stellen van materiaal
 • Uitleg van een eventuele tegenprestatie

Een volledig ingevuld sponsorverzoek, dat voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, geeft geen zekerheid op het inwilligen ervan. De directie van Autogroep Ursem Barten B.V bepaalt of en op welke wijze een sponsorverzoek wordt ingewilligd.

U kunt uw sponsorverzoek opsturen naar:

Marketing@ursembarten.nl

HomeSponsorbeleid