Hyundai legt zich toe op de ontwikkeling van Vehicle-to-Everything (V2X) 5 april 2022

Hyundai gaat zich nadrukkelijk toeleggen op de ontwikkeling van Vehicle-to-Everything (V2X), een technologische innovatie die hernieuwbare energie en batterij-elektrische voertuigen (BEV) verder integreert in de samenleving.

V2X is een verzamelnaam voor de technologie waarbij een elektrische auto, zoals de IONIQ 5 van Hyundai, via de laadkabel stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet. Een van deze technologieën is Vehicle-to-Grid (V2G). Deze technologie kan energie die in het batterijpakket van een BEV is opgeslagen retourneren aan het elektriciteitsnet, ook wel ‘grid’ genoemd. Bijvoorbeeld om een huishouden of een kantoor te voorzien van stroom.

Behalve voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet helpt de energie die is opgeslagen in BEV’s ook bij het beheren van de energievraag tijdens piekuren. Hyundai voert momenteel in Nederland en Duitsland twee V2X-pilots uit met Hyundai’s IONIQ 5 die zijn aangepast voor V2G-technologie.

Door de integratie van BEV’s in het elektriciteitsnet, zal het energielandschap drastisch veranderen. Niet alleen hebben eigenaren van een BEV met V2G-technologie de mogelijkheid actief bij te dragen aan de stabilisatie van hun lokale elektriciteitsnet, ook zal V2G een sterke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening.

Het elektriciteitsnet verstrekt energie die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon of wind, rechtstreeks aan gebruikers. Dankzij V2G kan deze duurzame energie worden opgeslagen in BEV’s, om pas weer te worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet wanneer duurzame energie simpelweg niet kan worden opgewekt, bijvoorbeeld ’s nachts, of als er geen wind is, of op piekmomenten.

Aangezien V2G-technologie niet alleen de eigenaren van BEV’s ten goede komt maar gehele samenlevingen die een energiesysteem delen, draagt Hyundai bij aan schone en duurzame mobiliteit voor iedereen. Dit garandeert een gezonde toekomst voor toekomstige generaties en dat is helemaal in lijn met Hyundai’s visie Progress for Humanity.

Om V2G te kunnen ondersteunen moet een BEV zijn uitgerust met de juiste hardware, waaronder een bidirectionele lader die elektriciteit van en naar het batterijpakket laat stromen. Ook dient een BEV te beschikken over de juiste software. Aangezien slechts een bepaald percentage van de batterijcapaciteit van een BEV wordt gebruikt om te rijden, kan de resterende opgeslagen energie worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Hoe meer landen gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, hoe meer V2G-technologie de impact van klimaatverandering helpt verminderen. Door te vertrouwen op de energie – opgewekt uit zonne- of windenergie – die is opgeslagen in de batterijpakketten van BEV’s, zijn we minder afhankelijk van energiecentrales die voor meer vervuiling en hogere energieprijzen tijdens piekuren zorgen.

Veel voordelen

V2G biedt tal van voordelen voor BEV-eigenaren, het elektriciteitsnet en het milieu. Tijdens piekmomenten waarin grote hoeveelheden energie van het net worden afgenomen, kunnen BEV’s energie terugleveren om het elektriciteitsnet te ondersteunen. Eigenaren kunnen hun BEV dan tijdens daluren tegen lagere kosten opladen. Doordat het elektriciteitsnet efficiënter wordt gebruikt, levert V2G besparingen op waar de gebruiker weer van profiteert.

De implementatie van V2G-technologie versnelt ook het beperken van de CO₂-uitstoot van het energiesysteem. Elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon of wind, kan worden opgeslagen in BEV’s. Omdat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen daardoor vermindert, zal over het algemeen ook de uitstoot van het energiesysteem verminderen.

De inzet van BEV’s blijft niet beperkt tot het leveren van energie aan het net; ze kunnen ook huizen en gebouwen van stroom voorzien. V2X is de overkoepelende term die wordt gehanteerd om de toegevoegde waarde van BEV’s te beschrijven voor momenten dat ze niet worden gebruikt voor waar ze in eerste instantie voor zijn bedoeld: rijden. Behalve Vehicle-to-Grid (V2G) zijn dat ook Vehicle-to-Home (V2H) en Vehicle-to-Building (V2B). In V2H kan een BEV een woning van stroom voorzien om zo de energierekening van het huishouden te verlagen en om de vraag op het lokale elektriciteitsnet te verminderen. In V2B kan energie die is opgeslagen in BEV’s worden gebruikt om bijvoorbeeld een kantoorgebouw van stroom te voorzien.

Op de IAA Mobility 2021 kondigde Hyundai aan vóór 2045 volledig CO₂-neutraal te willen zijn. Dat betekent dat alle energie die Hyundai als autoconcern verbruikt voor zijn producten en wereldwijde activiteiten afkomstig zal zijn uit duurzame energiebronnen. Hyundai stopt daarom vanaf 2035 in Europa met de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren. Een van de pijlers waarop dit streven naar CO₂-neutraliteit is gebaseerd, is het ontwikkelen en bieden van oplossingen en technologieën voor groenere energie, waaronder V2G.

Twee V2X-pilots in Europa

Hyundai heeft momenteel in Europa twee V2X-pilots (V2G en V2H) lopen met de IONIQ 5, een van de weinige elektrische auto’s ter wereld die beschikt over bidirectionele laadtechnologie. Om de V2G-technologie mogelijk te maken, is in de IONIQ 5 van de V2G-pilot in Utrecht speciale software geïnstalleerd. Deze elektrische Hyundai’s IONIQ 5 maken deel uit van een samenwerkingsverband met We Drive Solar, dat als doel heeft van Utrecht de eerste regio ter wereld te maken met een bidirectioneel ecosysteem. Op 21 april zal het officiële lanceringsmoment en startschot van deze technologie plaatsvinden in de Cartesiuswijk in Utrecht. Daarmee zal Utrecht de eerste bidirectionele regio ter wereld worden.

De V2H-pilot in Duitsland wordt uitgevoerd door CRADLE Berlin, Hyundai’s grote internationale innovatiecentrum. Net als in Utrecht is ook hier de IONIQ 5 bij betrokken. De elektrische prototypes van Hyundai zijn voor deze pilot uitgerust met dezelfde bidirectionele laadtechnologie als in de ‘gewone’ IONIQ 5. Om de V2G-technologie mogelijk te maken is in de IONIQ 5 van de V2H-pilot eveneens speciale software geïnstalleerd.

Het Electric Global Modular Platform (E-GMP) waarop de IONIQ 5 van Hyundai is gebouwd, beschikt al over Vehicle-to-Load (V2L)-technologie dat bidirectioneel opladen mogelijk maakt. Met bidirectionele laadtechnologie aan boord kan V2L in de toekomst ook V2G ondersteunen.

HomeHyundaiNieuwsHyundai legt zich toe op de ontwikkeling van Vehicle-to-Everything (V2X)