Alles over Private Lease

Zorgeloos autorijden met Private Lease

In plaats van eenmalig een groot bedrag te betalen voor aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto, betaalt u elke maand een vast bedrag voor het gebruik van uw auto. Aan het eind van het contract levert u de auto in of bestelt u weer een ‘nieuwe’ auto. Een contract afsluiten is al mogelijk vanaf 24 maanden met 10.000 kilometer per jaar. Ook kunt u altijd de kilometrage en/of looptijd van uw contract tussentijds verlengen zonder ‘boete’. Zo kunt u zorgeloos rijden in een ‘nieuwe’ auto tegen een aantrekkelijk maandtermijn.

Dit is inclusief bij uw Private Lease contract:

 • Kosten van reparatie, regulier onderhoud en vervanging van banden van het voertuig;
  Gratis reiniging bij onderhoud bij Autogroep Ursem Barten. (wassen/ stofzuigen)
 • Kosten van vervangend vervoer bij onderhoud, reparatie en schadeherstel na 24 uur;
  Indien aangeboden bij Autogroep Ursem Barten ontvangt u ‘direct’ vervangend vervoer bij onderhoud en schadeherstel.
 • Premie voor een verzekering van aansprakelijkheid voor schade aan derden (Wettelijke Aansprakelijkheid of WA-verzekering);
 • Kosten van schadeherstel door aanrijding, diefstal en andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade);
 • Kosten van glasreparatie;
 • Pechhulp binnenland en Europa;
 • Motorrijtuigenbelasting;
 • Afleveringskosten, verwijderingsbijdrage.
 • Alle maandtermijnen zijn inclusief BTW.

U hoeft alleen nog maar te tanken en eventueel de wasstraat of een boete zelf te betalen!

Keurmerk Private Lease

Autolease Ursem Barten is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease: hèt kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een Private Lease contract af te sluiten. De voorwaarden en regels die we hanteren voldoen aan de strenge eisen van het keurmerk en zijn in begrijpelijke taal opgeschreven.

Bij Autolease Ursem Barten gaan we een stap verder! Bij ons heeft u veel mogelijkheden en rijdt u uw nieuwe Private Leaseauto echt all-inclusief.

Voordelen Private Lease bij Autolease Ursem Barten

 • De 5 zekerheden van het Keurmerk Private Lease
 • Flexibel en persoonlijk
 • Inruilmogelijkheid huidige auto
 • Tot 50% lagere maandtermijn door vooruitbetaling
 • Rijklaar geleverd
 • Registratie van de auto op uw eigen naam
 • Direct vervangend vervoer bij Autogroep Ursem Barten
 • Eerste recht van koop na beëindiging contract

Extra mogelijkheden bij Autolease Ursem Barten Private Lease


Naast de standaard uitgebreide voorwaarden van het Keurmerk Private Lease kunt u bij Autolease Ursem Barten een uitgebreid pakket leasemogelijkheden benutten:

Verzekeringsmogelijkheden Private Lease

Ongevallen Inzittenden Verzekering á €2,- p.m.

In geval van overlijden

De verzekering keert maximaal het verzekerde bedrag van € 15.000,- uit bij overlijden als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen verkeersongeval.
In geval van overlijden van een verzekerde jonger dan achttien of ouder dan zeventig jaar bedraagt de uitkering € 3.400,-.

Indien voor dezelfde verzekerde voor hetzelfde ongeval reeds een uitkering voor blijvende invaliditeit heeft plaats gehad, zal deze uitkering op de uitkering wegens overlijden in mindering worden gebracht.

In geval van blijvende invaliditeit

De verzekering keert uit voor een aan de mate van invaliditeit gerelateerd gedeelte van het maximaal verzekerde bedrag van € 30.000,- uit bij blijvende invaliditeit als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van verzekering overkomen ongeval.

Schadeverzekering Inzittenden á €5,- p.m.

De verzekering dekt tot ten hoogste een verzekerd bedrag van maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen de schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van een ongeval:

 • Te gevolge van letsel of aantasting van de gezondheid van verzekerde(n), al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
 • Ten gevolge van beschadiging of verlies van zaken toebehorende aan verzekerde(n) en die met het verzekerde motorrijtuig worden vervoerd, anders dan door diefstal en vermissing, alsmede door de verzekerde(n) tijdens het ongeval gedragen kleding;
 • Bestaande uit derving van levensonderhoud van nabestaanden als omschreven in artikel 6:108 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Immateriële schade (smartengeld). Schade als omschreven in artikel 6.106 lid1 sub b van het Burgerlijk Wetboek.

In afwijking van het voorgaande wordt geen vergoeding verleend voor:

1. de kosten als omschreven in artikel 6: 96 lid 2 Burgerlijk Wetboek;

2. de kosten door een derde gemaakt, zoals omschreven in artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek.

Wel worden vergoed de kosten die met toestemming of in opdracht van de verzekeraar worden gemaakt;

 • Begrafeniskosten tot maximaal € 15.000,- per inzittende.

Opties en Accessoires

In tegenstelling tot vele andere leasemaatschappijen die Private Lease aanbieden, kunt u bij Autolease Ursem Barten alle opties en accessoires toevoegen aan uw leaseauto.

Het aankoopbedrag wordt meegenomen in uw maandelijkse tarief, waarbij wij een gunstige restwaarderegeling hanteren bij de af-fabriek opties.

Afhankelijk van de looptijd zal de gekozen optie en/of accessoire voordeliger zijn in uw maandelijkse tarief.

Vraag uw adviseur welke opties en/of accessoires voor uw leaseauto aantrekkelijk zijn!

Top 3 veelgestelde vragen


Eigen bijdrage bij schade?

 • De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is)
 • Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 50% van de eigen bijdrage door (€ 250,-).
 • Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 75% (€ 375,-) door.
 • Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.
 • Bij ruitreparatie door middel van harsinjectie rekenen wij geen eigen bijdrage.

Krijg ik een BKR registratie?

Autolease Ursem Barten is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast is Autolease Ursem Barten verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:

 • De looptijd van uw lease contract is 36 maanden
 • Uw maandtermijn is € 275,-
 • Autolease Ursem Barten registreert bij BKR 36 x € 275,- = € 9.900,-

Aandachtspunt

Wanneer u binnen nu en 5 jaar van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.

Kan ik mijn lease contract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Het lease contract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.


Zie onderstaand het rekenvoorbeeld.
 

In de aanvullende voorwaarden kunt u het voorbeeld raadplegen.
Pagina 9 & 10, Artikel 11.2 Kan ik mijn lease contract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300 per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1

Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300 betaald, dat is € 2.400. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400, dat is € 1.200.

Methode 2

Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320 zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20 per maand (€ 320 min € 300) te weinig betaald, dat is in totaal € 800. In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800 in rekening.

Belangrijke documenten:

We doen onze uiterste best om onze klanten, relaties en bezoekers een optimale ervaring en service te bieden. Het kan echter voorkomen dat u, door een fout van onze kant, een vervelende ervaring heeft gehad en een klacht wilt indienen. Bij Autogroep Ursem Barten wordt elke klacht nauwkeurig vastgelegd en opgevolgd om ervoor te zorgen dat we een vervelende ervaring ombuigen naar een positieve uitkomst en om herhaling in de toekomst te voorkomen.

U kunt uw klacht per mail (autolease@ursembarten.nl) of via onderstaand formulier bij ons aangeven. Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 10 dagen naar tevredenheid op te lossen.

Heeft u met ons een verschil van mening over het oplossen van een klacht? Dan kunt u, of kunnen wij, dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Private lease. Meer informatie over de Geschillencommissie i.c.m. Private Lease leest u hier.

Klachtenformulier Autolease Ursem Barten

HomeAlles over Private Lease